Loading...

Uzorkovanje u Matešića špilji

Prlikom odlaska u Matešića pećinu, u okolici Slunja prikupili smo uzorke od 30 jedinki dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii). 

Uzorkovanje je trajalo do kasnih noćnih sati, a uzorci su na obradi u Laboratoriju za bjesnoću.