Loading...

Teren 9. Hidrotehnički tunel Vrbnik, Krk

Dolaskom rujna ponovno smo na terenu! Naša prva lokacija je bila na otoku Krku, nedaleko Vrbnika. Ovaj kaštel bio je dom poznate krčke obitelji Frankopan i glagoljaško središte s najužom ulicom na svijetu, a danas je najpoznatiji po proizvodu vinograda Vrbničkog polja - žlahtini. Upravo u gornjem dijelu Vrbničkog polja nalazi se hidrotehničkom tunelu Vrbnik u kojem smo provodili uzorkovanje. Tunel je dovršen 1947. godine sa svrhom odvodnje viška vode prema moru.
Prikupili smo uzorke od tri vrste šišmiša: Miniopterus schreibersii, Myotis myotis i Rhinolophus ferrumequinum.