Loading...

Ponovno potvrđeno neizravno kruženje virusa bjesnoće u šišmiša

Po završetku serološkog pretraživanja na prisutnost virusa bjesnoće preostalih šišmiša, pronađene su još četiri serološki pozitivne jedinke.Sve četri jedinke potječu iz špilje Topla peć na Krupi, a pripadaju vrstama dugokrili pršnjak i oštrouhi šišmiš.