Loading...

Ponovno u Toploj peći

Kako je Topla peć bila mediteranska lokacija s najviše seropozitivnih šišmiša, odabrali smo je kao lokaciju na kojoj smo dodatno uzorkovali obriske usne šupljine. No ni na ovoj lokaciji nismo dokazali izlučivanje virusa.