Loading...

Ponovo u Trbušnjaku

Stigavši u poslijepodnevnim satima krenuli smo u obilazak špilje. Prilikom obilaska zabilježeni su osnovni podaci o objektu (zaraštenost ulaza, stanje okolnog staništa),  mjereni su mikroklimatski uvjeti, utvrđeno je stanje kolonija, te je provedeno uzorkovanje guana. Prilikom ovog posjeta zabilježene su tri vrste - dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersii), veliki šišmiš (Myotis myotis), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum). Ukupno je uhvaćeno 50 jedinki kojima  je određena tjelesna masa, spol, dob, reproduktivni status te su izmjerene morfološke karakteristike važne za određivanje vrsta. Svakoj uhvaćenoj jedinci uzeti su  uzorci krvi i obrisci usne šupljine.