Loading...

Topla peć i izvor rijeke Bijele

Na području južnog Velebita predvidjeli smo uzorkovanje u dvije spilje - Toploj peći i izvoru rijeke Bijele.

Kozjom stazom probijajući se kroz makiju došli smo do ulaza u Toplu peć. S ulaza se pruža predivan pogled na rijeku Krupu. Uzorkovanje smo provodili kroz dvije noć pa smo šišmiše označili privremenom oznakom kako ne bismo ponovljeno uzorkovali istu jedinku. Prikupili smo 50 uzoraka od vrsta veliki šišmiš i dugokrili pršnjak. 

Na izvoru rijeke Bijele uzorkovanje nije bilo moguće zbog velike količine vode.